For English, please scroll this site down.

zobacz słowniczek

Przygotowując ten słowniczek, postawiliśmy sobie trzy cele:

  1. zapewnić polskim studentom dobre tłumaczenia terminów, których będą potrzebować, pisząc i mówiąc o swoich studiach (artykuły, zgłoszenia, listy motywacyjne, wystąpienia, etc.);
  2. przybliżyć polskim studentom ideę liberal education, pokazując, że atrakcyjność tej formy studiowania leży nie tylko w dobrych założeniach, ale też w niedomkniętym znaczeniu tego terminu;
  3. zachęcić polskie środowiska naukowe do dyskusji nad możliwościami wprowadzenia w Polsce nowej idei studiowania inspirowanej i korzystającej z doświadczeń liberal arts colleges, ale będącej ich twórczą adaptacją.

Słowniczek będzie rozwijany zarówno w sferze haseł, jak i idei. Planujemy także utworzenie kolejnych wersji językowych w przyszłym roku.

***

see the dictionary

By preparing this dictionary, we aimed at reaching three goals:

  1. To provide Polish students with a valid translations of terms that they could need in the process of writing or discussing their studies in English (on many occasions: articles, applications, motivational letters, speeches etc.).
  2. To familiarize Polish students with the idea of liberal education, by showing, that this approach is attractive not only by appropriate assumptions, but also in the unclose character of the very term.
  3. To encourage Polish scientific societies to discuss the possibility of embodying in Poland a new idea of studies, inspired and making use of the liberal arts experience, but being their creative adaptation.

The dictionary will be expanded in terms of entries and the idea as well. Moreover, next year we plan to create new language versions.

Reklamy